3. koulutuspäivä 28.3.13

3. Kolmas koulutusosio: suunnitelmista toteutukseen


Suunnittelun apuvälineitä
Luokka 251 (ja 411), klo 9-16.

Tavoitteina saada otetta seuraaviin
 • Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristön
 • Didaktisesti suunniteltu oppijan käyttöliittymä
 • Sulautuvat oppimisympäristöt, henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE)
 • Opiskelijan polun suunnitteleminen verkkotyöskentelyn / sulautetun oppimisen toteutuksissa. Ohjaavat prosessit, ohjeistusten laatiminen, millainen on hyvä ohje?
Anne Rongas ja Christian Komonen esittelevät ryhmän tarpeisiin soveltuvia suunnittelun apuvälintiä ja pedagogisia malleja.
Tutustutaan ammatillisessa koulutuksessa toteutettuihin opetusteknologian hyödyntämisen malleihin (hyvät caset).

Verkkovierailu, case Pintakilta
Jari Välkkynen esittelee Tavastian Teollisen pintakäsittelyn opinnoissa hyödynnettäviä projektioppimisen ja sulautetun opetuksen menetelmiä. Erityisesti kuullaan tuoreita ideoita ATTO-aineiden ja ammattiaineiden integroinnista. Verkkovierailu. (Pieni vinkkiaineisto verkkovierailun toteuttamisesta.)

Klinikkaopetusta ja tiimien työskentelyä
 • Tilannekatsaus: projektien täsmentyminen, eteneminen ja tuen tarve.
 • Cristian Komonen ohjaa Fronter-toteutusten työstämistä luokassa 251.
 • Anne Rongas ohjaa sosiaalisen median ympäristöjä hyödyntävien toteutusten työstämistä luokassa 411.
Vertaiskehittäminen ja koulutuksen seuraava vaihe
 • Kollegiaalinen tuki ja vertaiskehittäminen: Oman toteutuksen esitäminen (suunnittelumetodien hyödyntäminen).
 • Suunnitelmien ja verkkototeutusten seuraava askel.
 • Etätyöskentely (mahdollinen klinikkaopetus).
 • Etätyöskentely ennen viimeistä tapaamista: oman toteutuksen testaaminen, vertaistyöskentely.
 • Vertaispäivittäjän lyhytkurssi: tietoa ja ilmoittautuminen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti